קורס 'אנגלית מתקדמים 1' ו- קורס 'אנגלית מתקדמים 2' המותאם לסטודנטים עם לקויות למידה - מרכז נגישות

קורס מותאם באנגלית לסטודנטים עם לקות למידההמחלקה לאנגלית בשיתוף  'מרכז נגישות' מקיימים קורסים ברמת 'אנגלית מתקדמים 1'  'אנגלית מתקדמים 2' המותאם לסטודנטים עם לקות למידה.
כל המפגשים יתקיימו במעבדת מחשבים תוך שימוש שוטף בתוכנת ההקראה ותוכנות נוספות.
הקורס מיועד לסטודנטים לקויי למידה בלבד.

אופן הרישום

משרד הדיקן בטלפון: 077-9802368, 077-9802370
או  במייל: dikansapir@sapir.ac.il