קורס כישורי למידה לסטודנטים עם לקות למידה - מרכז נגישות

קורס בחירה - כישורי למידה לסטודנטים עם לקות למידה / הפרעת קשב

קורס כישורי למידה לסטודנטים עם לקות למידהסטודנטים עם לקות למידה / הפרעת קשב וריכוז מגיעים לעיתים ללימודים גבוהים עם חששות ותחושות של חוסר אונים בעקבות ניסיונם בתיכון.
תקופת התיכון מאופיינת פעמים רבות בקבלת התאמות במבחנים ופחות בתהליכים המקדמים ידע "ללמוד איך ללמוד".

מטרות הקורס

להעלות למודעות ולהכיר מאפיינים של מבוגרים עם לקות למידה והפרעת קשב, להעניק  כלים ללמידה, לחשוף לטכנולוגיה תומכת למידה ועוד.
כל אלו יש בהם כדי להביא להשתלבות בעולם האקדמי ולהצלחה בו. הקורס מועבר באמצעות סדנאות תוך התנסות בחומרים אותנטיים מתוך העולם האקדמי.
אופן הרישום באתר: מידע ברשת - מערכת שעות - קורסים כללים - שאר רוח - כישורי למידה.
הקורס מיועד לסטודנטים לקויי למידה בלבד.