מיצוי זכויות - מרכז נגישות

מיצוי זכויותבמפגש אישי נעשית הערכת צרכים זיהוי הכוחות והבנת הקשיים. נבחנים פתרונות מגוונים
נעשית הערכה של מצוי זכויות באמצעות הגשת בקשה של טופס נכות כללית בביטוח לאומי