ערעורים - מרכז נגישות

ערעור על התאמות

ערעוריםסטודנט/ית המעונין/ת לערער על התאמות שנקבעו לו/ה, י/תעשה זאת באופן מקוון בקישור זה: https://goo.gl/forms/kWI59f4bpbMZqt2q1
הערעור יידון בוועדת ערעורים של סמסטר א' שתתכנס בתאריך 05/01/20 (ניתן להגיש ערעור עד ה-04/01/2020).

יועצות אשר לא היו חלק מקביעת ההתאמות בשלב הראשון ישמשו כוועדת ערעורים
למערער/ת מומלץ להגיע לוועדה בכדי לדון בטיעוניו/ה.