אבחונים - מרכז נגישות

אבחונים

החל משנת הלימודים תשע"ט יתקבלו אבחונים שנערכו במערכת מת"ל בלבד.

שימו לב: ניתן להגיש אבחונים עד לחודש לפני תקופת הבחינות בכל סמסטר. אבחונים שיוגשו לאחר מועד זה ידונו בסמסטר העוקב.

רק סטודנטים/ות אשר יציגו דו"ח אבחון מת"ל ו/או מסמך רפואי מרופא מומחה, יוכלו לבקש התאמות.
**סטודנטים בבית הספר להנדסאים וכן סטודנטים בוגרי מכינות שימו לב להנחיות מיוחדות בטפסים המצורפים.