תוכנית הלימודים בקורס ניהול חשבונות סוג 1+2

תוכנית הלימודים

 • מבוא למקצוע
 • תיעוד
 • הרישום הכפול
 • היומן
 • הספר הראשי
 • מאזני בוחן
 • ספרי עזר
 • רישומי קופה
 • רישומים מתקנים
 • התאמות
 • שכר ומשכורות
 • ח-ן סופיים
 • חישובי ריבית
 • ניכיון שטרות
 • צורת התאגדות
 • מיסוי
 • מערכת בנקאות
 • חשבון הייצור
 • חשבון הסחר
 • חשבון רווח והפסד
 • חשבון מאזן
 • שותפות
 • מלכ"רים
 • טורים חשבונאיים
 • הצמדה

בחינות גמר

הלימודים במכללה בפיקוח משרד הכלכלה וללומדים מוענק ציון מגן.

 1. בחינה עיונית: הנה"ח סוג 1+ 2 - חשבונאות פיננסית, תורת המסחר והמשק, חישובים מסחריים
 2. בחינה מעשית
אנשי קשר

רכזת פדגוגית, גב' סיגלית קניאס

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה
077-9802802 שלוחה 3
infost@sapir.ac.il

מזכירות כללית
077-9802353

רכזת הקורס
הגב' רומינה יצקייר- הוכברג
rominay@sapir.ac.il

פקס
077-9802343