תכנית לימודים - תכנית דו-חוגית במדעי המחשב ומוזיקה

שנה א'
מחלקה שם הקורס נק"ז
מוזיקה יסודות הסאונד 3
מוזיקה אולפן הקלטות 4
מוזיקה פרו-טולס 2
מוזיקה פיתוח שמיעה א' 2
מוזיקה קיובייס וקונטאקט 4
מוזיקה מיקס חלק א' 2
מוזיקה פיתוח שמיעה ב' 2
מוזיקה הרמוניה ליד המקלדת א' 2
מדעי המחשב מבוא למדעי המחשב 5
מדעי המחשב לוגיקה ותורת הקבוצות 3
מדעי המחשב אלגברה לינארית 4
מדעי המחשב מבוא לתכנות מוחה עצמים 4
מדעי המחשב מתמטיקה דיסקרטית 4
מדעי המחשב חדו"א 1 4
סה"כ 45 נק"ז בשנה א'
שנה ב'
מחלקה שם הקורס נק"ז
מוזיקה הרמוניה של הג'אז ומוזיקה קלה 4
מוזיקה הרמוניה א', ב' 4
מוזיקה תזמור וירטואלי, סינטזה ומוזיקה למשחקי מחשב 6
מוזיקה מיקס למוזיקה אולפן - חלק ב' 2
מוזיקה המחשב ככלי נגינה 2
מדעי המחשב מבוא להסתברות 3
מדעי המחשב תכנות מערכות 4
מדעי המחשב מבני נתונים 4
מדעי המחשב ארכיטקטורה - ארגון המחשב 4
מדעי המחשב חדו"א 2 4
מדעי המחשב תכנון אלגוריתמים 4
סה"כ 41 נק"ז בשנה ב'
שנה ג'
מחקלה שם הקורס נק"ז
מוזיקה תזמור 4
מוזיקה ניתוח סגנונות מוזיקליים 2
מוזיקה הלחנת טקסט קנוני 2
מוזיקה תכנות אפליקציות 4
מוזיקה אפקטים מיוחדים במדיה חזותית 2
מוזיקה מוזיקה מהעולם 4
מדעי המחשב מבוא למודלים של חישוב 4
מדעי המחשב פיתוח בסביבת אינטרנט 3
מדעי המחשב מערכות הפעלה 5
מדעי המחשב מערכות בסיס נתונים 4
מדעי המחשב מבוא לסיבוכיות וחישוביות 4
סה"כ 38 נק"ז בשנה ג'
שנה ד'
מחלקה שם הקורס נק"ז
מוזיקה הפקת שיר באולפן הביתי 2
מוזיקה פרויקט גמר 8
מוזיקה סינתזה מתקדמת 2
מוזיקה עיצוב פסקול במשחקי מחשב 4
מוזיקה קומפוזיציה אלגוריתמית 2
מוזיקה יישומי אודיו מתקדמים 4
מדעי המחשב פרויקט גמר 6
מדעי המחשב קורסי בחירה במדעי המחשב 9
סה"כ 37 נק"ז בשנה ד'
סה"כ נק"ז לתואר
שנה אקדמית נק"ז במחלקה מוזיקה נק"ז במחלקה מדעי המחשב
א' 21 24
ב' 18 23
ג' 18 20
ד' 22 15
סה"כ נק"ז 79 82
סה"כ 161 נק"ז לתואר