תכנית הלימודים - תכנית דו-חוגית למוזיקה ותרבות - יצירה והפקה

שנה א'
מחלקה שם הקורס נק"ז
מוזיקה אולפן הקלטות 4
מוזיקה הרמוניה פרה היסטורית 2
מוזיקה פיתוח שמיעה א' 2
מוזיקה קיובייס וקונטאקט 4
מוזיקה פיתוח שמיעה ב' 2
מוזיקה הרמוניה ליד המקלדת א' 2
מוזיקה הסודות של המנגינות הפונקציונליות 2
מוזיקה אסתטיקה ומוזיקה 2
תרבות - יצירה והפקה יסודות הכתיבה האקדמית 4
תרבות - יצירה והפקה מבוא לתרבות המערב 6
תרבות - יצירה והפקה תיאוריות של מחקר תרבות 4
תרבות - יצירה והפקה מבוא לתרבויות המזרח התיכון 4
תרבות - יצירה והפקה תרבות ישראלית 4
סה"כ 42 נק"ז בשנה א'
שנה ב'
מחלקה שם הקורס נק"ז
מוזיקה הרמוניה של הג'אז ומוזיקה קלה 4
מוזיקה הרמוניה א', ב' 4
מוזיקה תזמור וירטואלי, סינטזה ומוזיקה למשחקי מחשב 6
מוזיקה ההיסטוריה הקצרה של המוזיקה 4
מוזיקה אסטרטגיות במוזיקה וסאונד 4
מוזיקה בחמוי מוזיקה לתמונה 2
מוזיקה מיקס למוזיקה אולפן - חלק ב' 2
מוזיקה מיקס למוזיקה אולפן - חלק ג' 2
תרבות - יצירה והפקה מבוא למסורות מוזיקליות א' - המוזיקה ברחבי העולם 2
תרבות - יצירה והפקה מבוא למסורות מוזיקליות ב' - המוזיקה ברחבי העולם 2
תרבות - יצירה והפקה מבוא למוזיקה בישראל 2
תרבות - יצירה והפקה מבוא למוזיקה פופולרית - היסטוריה ואסתטיקה 2
תרבות - יצירה והפקה - מסלול סדנת התמחות מעשית בהפקת אחרועי תרבות 2
תרבות - יצירה והפקה - מסלול כלים בסיסיים לניהול תרבות-ייזום, תכנון, ניהול תקציב 1
תרבות - יצירה והפקה - מסלול מאחורי הקלעים של עולם התרבות 1
תרבות - יצירה והפקה - מסלול בניית תכנית שיווקית 1
סה"כ 41 נק"ז בשנה ב'
שנה ג'
מחקלה שם הקורס נק"ז
מוזיקה תזמור 4
מוזיקה ניתוח סגנונות מוזיקליים 2
מוזיקה מוזיקה מהעולם 4
מוזיקה הלחנת טקסט קנוני 2
מוזיקה אפקטים מיוחדים במדיה חזותית 2
מוזיקה שיטות הלחנה בין צורה וחומר 2
מוזיקה צליל ותנועה 2
תרבות - יצירה והפקה מוסיקה מסורתית אצל היהודים 2
תרבות - יצירה והפקה פרו"ס (מתוך מבחר בחטיבה למוזיקה) 2
תרבות - יצירה והפקה סמינר מחלקתי 6
תרבות - יצירה והפקה - מסלול טל פדר 1
סה"כ 29 נק"ז בשנה ג'
שנה ד'
מחלקה שם הקורס נק"ז
מוזיקה הפקת שיר באולפןהביתי 2
מוזיקה פרויקט גמר 8
מוזיקה סדנת קומפוזיציה 4
תרבות - יצירה והפקה קורסי בחירה מתוך מבחר 6
תרבות - יצירה והפקה - מסלול פסטיבל מדרום 6
סה"כ 26 נק"ז בשנה ד'
סה"כ נק"ז לתואר
שנה אקדמית נק"ז במחלקה מוזיקה נק"ז במחלקה תרבות - יצירה והפקה
א' 20 22
ב' 28 13
ג' 18 11
ד' 14 12
סה"כ נק"ז 80 58
סה"כ 138 נק"ז לתואר