המחלקה לתרבות

כנס אקדמי - תרבות ופעולה אזרחית

שלישי, יולי 24, 2018 - 10:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 3 =