פתיחת מסכי ייעוץ - סמסטר קיץ תשע"ט

מחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום קורסים תאריך סיום רישום/ביטול קורסים
אמנויות הקול והמסך א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
אמנויות הקול והמסך ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
אמנויות הקול והמסך ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
אמנויות הקול והמסך ד' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
ב.א בלימודים רב תחומיים א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
ב.א בלימודים רב תחומיים ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
ב.א בלימודים רב תחומיים ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
הנדסה שנה א' א' 02 יולי 2019  
כימיה ומדעי החיים א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
כלכלה וחשבונאות א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
כלכלה וחשבונאות ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
כלכלה וחשבונאות ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
כלכלה וחשבונאות ד' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
כלכלה יישומית וניהול א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
כלכלה יישומית וניהול ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
כלכלה יישומית וניהול ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
לוגיסטיקה א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
לוגיסטיקה ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
לוגיסטיקה ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
מדעי המחשב א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
מדעי המחשב ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
מדעי המחשב ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
מנהל ומדיניות ציבורית א' 03 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
מנהל ומדיניות ציבורית ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
מנהל ומדיניות ציבורית ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
משפטים א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
משפטים ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
משפטים ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
משפטים ד' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
משפטים (ערב) א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
ניהול המשאב האנושי א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
ניהול המשאב האנושי ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
ניהול המשאב האנושי ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
ניהול המשאב האנושי - אפיק מעבר א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
ניהול תעשייתי א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
ניהול תעשייתי ב' 1 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
ניהול תעשייתי ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
עבודה סוציאלית א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
עבודה סוציאלית ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
עבודה סוציאלית ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
שיווק טכנולוגי א' 04 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
שיווק טכנולוגי ב' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
שיווק טכנולוגי ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
שער לאקדמיה א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
תקשורת א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
תקשורת ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
תקשורת ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019
תרבות יצירה והפקה א' 02 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
תרבות יצירה והפקה ב' 01 יולי 2019 04 אוגוסט 2019
תרבות יצירה והפקה ג' 30 יוני 2019 04 אוגוסט 2019