תוכנית הלימודים בקורס חשבי שכר בכירים

מתכונת הלימודים
140 שעות לימוד אקדמיות

נושאי הלימוד

  • מס הכנסה
  • מכפל
  • חוק הביטוח הלאומי
  • דיני עבודה
  • ביטוח פיננסי
  • רכיבי שכר ומשכור
  • תוכנה לחישוב
  • עריכת שכר
אנשי קשר

רכז חטיבת חשבונאות ופיננסים, רו"ח אחמד איאד

רכזת פדגוגית, גב' סיגלית קניאס

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה
077-9802802 שלוחה 3
infost@sapir.ac.il

מזכירות כללית
077-9802353

רכזת הקורס
הגב' רומינה יצקייר- הוכברג
rominay@sapir.ac.il

פקס
077-9802343