המחלקה למדעי המחשב

מבוא רדוד ללמידה עמוקה

שלישי, יוני 12, 2018 - 11:00


צילום: אדווה אודיה עוגן

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 6 =