Eagala בבית הספר לעבודה סוציאלית

תארו לעצמכם שיטת התערבות עם יחידים , קבוצות, צוותים וקהילות כאחת-וכל זה באמצעות עשייה עם סוסים!
תכירו את שיטת Eagala. שיטת ההתערבות Eagala היא שיטה התנסותית מטבעה, כלומר, המשתתפים לומדים על עצמם ועל אחרים דרך השתתפות בפעילות עם סוסים. לאחר מכן מעבדים רגשות, דפוסי פעולה ותבניות התנהגות. הדיבור על התנהגות הסוסים יוצר מרחב בטוח המאפשר למשתתפים להביע את עצמם בפתיחות. 
לאחרונה, בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר חתם על חוזה שלש שותפות עם עמותת Eagala  העולמי ועל כן זהו הזמן הנכון לצאת לדרך!
בתמונות, סדנא בשיטת Eagala  עם צוות המחלקה לשירותים חברתיים במועצה מקומית חורה. הסדנא בת שלושה מפגשים עוסקת ביציאה למסע אישי וצוותי והונחה על ידי ד"ר מירב משה גרודופסקי, ראש בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר וד"ר נוזהה אלאסעד אלהוזייל, חברת סגל בית הספר.

 

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 4 =