תכניות בינלאומיות

המחלקה מציעה קורסים המתנהלים עם אוניברסיטאות מובילות באירופה במתכונת של שבוע מרוכז בספיר ושבוע מרוכז במוסד המארח באירופה”. לדוגמא: “הכלה והדרה כמדיניות ישראל-גרמניה”, העוסק בהגירה וביחסי גרמניה-ישראל בשיתוף ConAct ואוניברסיטת ברמן בגרמניה וקורס העוסק בביטחון לאומי והגירה בשיתוף אוניברסיטת קמניץ בגרמניה.

12/2017 - לאחרונה, נסעו סטודנטים לתואר ראשון במנהל ומדיניות ציבורית מספיר, לברמן בגרמניה, במסגרת הקורס ”הכלה והדרה כמדיניות ישראל-גרמניה"

07/2017 - יחסי ישראל-גרמניה: סדנה בינלאומית שיתוף פעולה פורה בין המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ובין אוניברסיטת קמניץ, גרמניה

02/2017 - קורס משותף למחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ולמחלקה ללימודי תרבות באוניברסיטת ברמן בגרמניה

11/2016 - סטודנטים במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בברמן, גרמניה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
10 + 9 =