קורסי הפרקטיקום

הפרקטיקום, לימודי ההכשרה המעשית, הם חלק מלימודי החובה במסגרת שנת הלימודים השלישית בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר. הפרקטיקום מהווה הזדמנות ראשונה לסטודנטים להתנסות בעבודה משפטית מעשית במהלך לימודיהם, והם חושפים את הסטודנטים והסטודנטיות למגוון רחב של נושאים ומיומנויות בעבודה המשפטית.

הפרקטיקום מורכבים מהכשרה אקדמית השלובה בהכשרה מעשית. ההכשרה האקדמית מועברת על ידי הצוות האקדמי במפגשים בקמפוס. ההכשרה המעשית מתבצעת בליווי ופיקוח של עו"ד איתה עובדת הסטודנטית לאורך השנה האקדמית.

עו"ד שלומי בלבן
רכז הפרקטיקום
ביה"ס למשפטים
המכללה האקדמית ספיר
sbalaban@mail.sapir.ac.il

בשנת הלימודים תשע״ט פועלים בבית הספר למשפטים קורסי הפרקטיקום הבאים:

בתי משפט

מנחה אקדמי: ד"ר שמעון ארז בלום, בית הספר למשפטים ובית הספר למינהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר
שופט ממונה מטעם בתי המשפט במחוז דרום: כב' השופט אלון אופיר, שופט בית משפט השלום בבאר שבע וסגן נשיא בתי משפט תעבורה במחוז דרום.

הפרקטיקה בבתי משפט היא תוכנית שנתית, שתכליתה לערוך היכרות קרובה, חווייתית, שיטתית ומושכלת עם נבכי מקצוע השיפוט ובכלל זה אופני פעולה, מתחים חברתיים ודילמות אתיות הגלומים בו. הסטודנטים מתוודעים לעבודה ולחשיבה השיפוטית באמצעות התנסות מעשית בלשכות השופטים בכתיבת מתווים לחוות דעת משפטיות, מחקר משפטי, או טיוטות של החלטות שיפוטיות לפי הנחיות השופט אליו ישובצו. במקביל הסטודנטים יתוודעו בשיעורים לסוגיות מתחומי ההיסטוריה, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה החברתית והאתיקה הנדונות במחקר האקדמי אודות מקצוע השיפוט.
"בשנת תש"ף שופטים מבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע ישתתפו בפרקטיקה בתי משפט בשנת הלימודים הבאה (עדיין לא סופי)".

חקיקה

מנחה אקדמית: ד"ר יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים
מנחה אקדמית: עו"ד נועה קברטץ-אברהם, תלמידת דוקטורט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב
מנחה קלינית: עו"ד שרון בוסקילה

פרקטיקת החקיקה מאפשר לסטודנטים להיחשף באופן בלתי-אמצעי לעבודת החקיקה של הכנסת וחבריה, לעודד את מעורבותם החברתית, לחשוף אותם לאופן בו מתנהל הדיון הציבורי והמשפטי בישראל ולהקנות להם כלים מקצועיים יחודיים בתחום החקיקה. כל סטודנט מתמחה בלשכה של חבר-כנסת מכלל סיעות הבית.

ייעוץ משפטי במגזר הציבורי – אחריות לישראל 2048

מנחה אקדמי: עו"ד ירון יעקובס, יו"ר "אחריות לישראל 2048"
מנחה קליני: עו"ד שלומי בלבן, תלמיד דוקטורט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

הפרקטיקה שואפת לעודד ולהכשיר סטודנטים למעורבות בחיי החברה והמדינה מתוך תפיסת אחריות ושייכות, דרך חשיפה למלאכת הייעוץ המשפטי במגזר הציבורי. התנסות זו יכולה לתרום, לתפיסתנו, לטיפוח אדם מעורב, פעיל, ביקורתי ותורם לסביבתו, לחברה ולמדינה בה הוא חי.
עוד נועדה הפרקטיקה לבסס את הייעוץ המשפטי בשירות הציבורי כאפיק התפתחות רצוי ומוערך. בשנת הלימודים הנוכחית הפרקטיקה פועלת בשיתוף פעולה עם הלשכות המשפטיות הבאות: בית החולים שיבא, ועדת ערר תכנון ובנייה )מרכז ותל-אביב(, הרשות להגנת הפרטיות, מטה הסייבר, רשם הפטנטים, המרכז למיפוי ישראל, רשות מקרקעי ישראל (מחוז דרום), עיריית נתיבות, עיריית אופקים, עיריית אשקלון. (רשימת המקומות אינה סופית, ייתכנו שינויים).

סיוע משפטי - משרד המשפטים

מנחה אקדמית: עו"ד יפעת שרפלר וד"ר איל פלג
מנחה קלינית: עו"ד שירן יעקובי שריקי

הפרקטיקה מיועדת לסטודנטים בולטים בעלי גישה חברתית, מוטיבציה גבוהה ורצון ללמוד ולהתנסות בפועל בעשייה משפטית- חברתית מגוונת בתחומי המשפט האזרחי. הפרקטיקוה מיועדת לסטודנטים בולטים בעלי גישה חברתית, מוטיבציה גבוהה ורצון ללמוד ולהתנסות בפועל בעשיה משפטית – חברתית בתחומי המשפט האזרחי. הפרקטיקה תשלב בין היבטים עקרוניים להיכרות עם השטח תוך מתן דגש לעשייה חברתית ולעשייה של הסיוע המשפטי; יפתח מודעות חברתית, לצרכיהם וזכויותיהן של אוכלוסיות מוחלשות בכלל ושל לקוחות הסיוע המשפטי בפרט – ובכלל זה לזכות הבסיסית לגישה לערכאות על ההתפתחויות שחלו בה במישור החוקתי, על יישומה בפועל והנגשתה לכל אדם; יקנה כלים מעשיים לייצוג לקוחות בתחומי המשפט האזרחי והמנהלי ובמיוחד בתחומים בהם מוענק סיוע משפטי; יוביל להתנסות במכלול ההיבטים הנוגעים לייצוג, לרבות ניהול פגישות עם לקוחות, גיבוש אסטרטגיה לניהול הטיפול, הכנת כתבי בי-דין, הכנת תיק לבית משפט וניהולו, ניהול התכתבויות משפטיות, גיבוש הסכמי פשרה וכיו"ב; יכלול לימוד של סוגיות מרכזיות בתחומים המשפטיים המרכזיים בהם מוענק סיוע משפטי, בדגש על "הלכה למעשה" לאור הפרקטיקה. הסוגיות ידונו תוך ניתוח מקרים מציאותיים.  בתחומים המשפטיים המרכזיים בהם מוענק סיוע משפטי, בדגש על יישום "הלכה למעשה" של תיק בפרקטיקה המשפטית.

סניגוריה ציבורית – הליכים שלפני המשפט

מנחה אקדמי: פרופ' בועז סנג'רו, , בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר
מנחה קליני: עו"ד נתנאל לאגמי, הסנגוריה הציבורית מחוז דרום
מנחה קלינית: עו"ד לימור אזולאי, הסנגוריה הציבורית מחוז דרום

הפרקטיקה נועדה להעניק לסטודנטים הזדמנות להכיר מקרוב את הפרקטיקה הפלילית ואת עבודתם של הסניגורים בהליך הפלילי. הפרקטיקה משלבת שיעורים תיאורטיים, עבודה מעשית עם סניגורים ציבוריים והתלוות אליהם לדיונים בבתי משפט, ולימוד מיומנויות משפט.

פרקליטות אזרחית

מנחה אקדמי: ד"ר עידו עשת, בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר
מנחים קליניים: עו"ד ירון פנש, הפרקליטות האזרחית מחוז דרום

הפרקטיקה תעניק לסטודנטים היכרות ראשונית ומעשית עם עולם הפרקטיקה האזרחית בפרקליטות מחוז דרום (אזרחית(. הפרקטיקה תעניק לסטודנטים הזדמנות לקחת חלק בעשייה המשפטית ולהכיר מקרוב את עבודת הפרקליט האזרחי, על כל שלביה, תוך שילוב בין התיאוריה לפרקטיקה. במסגרת זו, ילמדו הסטודנטים על ניהול התיק האזרחי, על גיבוש המדיניות בתיק, על ניסוח כתבי בית-דין ועל ההופעה בערכאות השונות. בנוסף, תרחיב הפרקטיקה את הידע של הסטודנטים במגוון נושאים מהותיים העוסקים בדין הפרוצדוראלי ובדין המהותי בליטיגציה האזרחית.

פרקליטות פלילית – הלכה ומעשה

מנחה אקדמית: עו"ד רות עשהאל, לשעבר מנהלת מחלקה בפרקליטות הפלילית במחוז דרום
מנחה קליני: עו"ד ברוך יעקובי, הפרקליטות הפלילית במחוז דרום

הפרקטיקה מעניקה לסטודנטים היכרות מעשית עם עבודת עורכי הדין בפרקליטות הפלילית תוך שילוב התלמידים בסביבת העבודה של העוסקים במלאכת אכיפת החוק. הפרקטיקה נועדה לפתח בקרב הסטודנטים  חתירה למצוינות, רכישת מיומנויות ליטיגטוריות ורגישות להגנה על האינטרס הציבורי אל מול תופעות של שחיתות ציבורית, פשיעה כלכלית, פשיעה חמורה ועבריינות הפוגעות במרחב הציבורי והפרטי בישראל. התלמידים יתנסו מקרוב בעבודת הפרקליט בהליך הפלילי על כל שלביו וסוגיו, ויסייעו בפועל במשימות שוטפות בעבודת הפרקליטות.

ההליך הפלילי הלכה למעשה, בשיתוף חטיבת התביעות במשטרת ישראל

מנחה אקדמי : עו"ד שלומי בלבן
מנהלת הפרקטיקה: סגן ראש חטיבת התביעות, נצ"מ עו"ד רותי שיטרית

חטיבת התביעות במשטרת ישראל הינה יחידה ארצית אשר מטפלת בכ-%90 מהתיקים הפליליים המנוהלים בתביעה הכללית במדינת ישראל. חטיבת התביעות פועלת בפריסה ארצית ומטפלת במגוון רחב של עבירות פליליות מסוג עוון ופשע , ביניהן: עבירות אלימות (תוך שימוש בנשק קר, אלימות במשפחה, בריונות בכביש), עבירות רכוש (התפרצות לדירות, גניבות רכבים וכיוצ"ב) עבירות סמים (סחר, אספקה וכ"ו) ועבירות נוספות המשפיעות על אורח החיים של האזרח.

במסגרת הפרקטיקה תוענק לסטודנט הזדמנות ייחודית להיחשף לעבודת התביעה המשטרתית במדינת ישראל ולחוות באופן מעשי את עולמו המרתק של התובע בשלבים השונים של ההליך הפלילי, החל מבחינת חומרי החקירה בתיק חקירה, דרך ההחלטה על ההעמדה לדין או סגירת תיק וניהול ההליך בבית המשפט ובכללם הליכי המעצר.

הסטודנטים ייחשפו לממשקי עבודת התביעה מול הגורמים השונים במסגרת אכיפת החוק, בכלל זה: יחידות החקירה השונות, מעבדות הזיהוי במשטרת ישראל, בתי המשפט, (שלום, מחוזי), שירות המבחן, סנגוריה ציבורית, שירות בתי הסוהר ועוד

משפטנות חברתית

מנחה אקדמית: ד"ר אביטל מרגלית, בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר
מנחה קלינית: עו"ד אורי לובל

הפרקטיקה תעניק לסטודנטים הזדמנות לחוות את האופן שבו עורכי דין המקדמים מטרה חברתית פועלים בשדה המשפטי, בתפר שבין פעילות פרופסיונאלית משפטית לבין פעילות בשדה החברתי. הסטודנטים ילוו בעבודתם עורכי דין במספר ארגונים חברתיים וגופי הרשות המבצעת ויתנסו במגוון מטלות העבודה המשפטית (מענה לפניות, כתיבת חוות דעת, ניסוח מסמכים, גיבוש אסטרטגיה וניהול תיקים בפני ערכאות שונות ועוד).

השיעורים העיוניים יתמקדו בבחינת הקשרים והשפעות הגומלין שבין המשפט לבין מוסדות חברתיים אחרים, הן בזירות הפעולה הפורמאליות של המשפט (הכנסת, הרשות המבצעת ובתי המשפט) והן בחיי היומיום. במסגרת הקורס ייבחנו דפוסי הפעולה של המשפט בחברה ושאלת יכולתו של המשפט לגרום לשינוי חברתי. במיוחד ייבחנו כלי העבודה השונים העומדים לרשות המשפטן החברתי, לרבות מנגנוני תביעה שונים, ידיד בית המשפט, אופני פעולה עם ואל מול המחוקק והרשות המבצעת. 

הפרקטיקום פועל יחד עם נציבות שוויון בעבודה, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות, עמותת איתך –מעכי, עמותת עוגן ועמותת 121- מנוע לשינוי חברתי.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 8 =