בית הספר לעבודה סוציאלית

השקת הספר בין גלות להגירה: נדחתה

רביעי, אפריל 25, 2018 - 16:00

נדחתה השקת הספר
על מועד חדש תצא הודעה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 8 =