לימודים רב תחומיים בשילוב לימודי אמנות

תכנית ייחודית המשלבת לימודי תואר ראשון בלימודים רב תחומיים עם לימודים מעשיים באמנות

תכנית הלימודים הייחודית מאפשרת, בנוסף לתואר ראשון B.A בלימודים רב תחומיים, לצבור את מכסת כל השעות המעשיות באמנות והקורסים האקדמיים, הנדרשים להמשך לימודים בתחומי הטיפול באמנות.

התכנית עתידה להיפתח בשנת הלימודים תשע"ט

קהל יעד

 • מועמדים המעוניינים בתואר ראשון בשילוב לימודי אמנות מעשית.
 • מועמדים המעוניינים בתואר ראשון ובמקביל, בצבירת 'שעות אמנות מעשית' לצורך קבלה ללימודי תואר שני בטיפול באמנות.
 • מועמדים המעוניינים בתואר ראשון ובמקביל, בצבירת 'שעות אמנות מעשית' לצורך  השלמה לתעודת 'הוראת אמנות'.
 • תכנית מעניקה אלטרנטיבה למי שמעוניין בלימודי אמנות אך אינו רואה עצמו אמן בסיום לימודיו.

תנאי קבלה
על המועמדים המעוניין להשתלב בתכנית זו , לעמוד בתנאי הקבלה של המחלקה ל-B.A  בלימודים רב תחומיים, לעבור את תהליך הקבלה למחלקה ולעבור ראיון קבלה בביה"ס לאמנות.

תכנית הלימודים
מבנה תכנית הלימודים
3 שנים, 4 ימים בשבוע (ב'-ה')

קורסים הנלמדים במסגרת התואר הראשון, הדרושים להמשך לימודים בתחום הטיפולי

 • מבוא לפסיכולוגיה
 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • תיאוריות באישיות
 • התנהגות אבנורמאלית
 • פסיכופיזיולוגיה
 • שיטות מחקר
 • סטטיסטיקה

קורסים מעשיים באמנות, המאפשרים את צבירת כל השעות הנדרשות לטובת לימודי המשך לטיפול באמנות

במקביל ללימודי התואר הראשון, על הסטודנטים בתכנית ללמוד 8 קורסים בביה"ס לאמנות. כל קורס הינו 3 שעות שבועיות, שנתי.

 • שנה א' - 2 קורסים שנתיים. ילמדו בימי שני, שאינו יום לימודים במחלקה ל-B.A  בלימודים רב תחומיים.
 • שנים ב' ו-ג' - 6 קורסים מתוך קורסי המבואות / המשך, בהתאם לקורסים שלמד בשנה א'.

הקורסים אותם ניתן ללמוד במסגרת התכנית

 • ציור א'
 • רישום א'
 • צילום א'
 • וידאו ארט א'
 • פיסול קרמי

* בהתאם לקורסים  שילמדו כלימודי מבואות, ילמדו קורסי ההמשך (לדוגמה: ציור א' ולאחריו ציור ב').

תעודות בסיום הלימודים

 • עם מילוי כל חובותיו, בוגר בתכנית יהיה זכאי לתואר ראשון B.A. בלימודים רב תחומיים ולתעודה המעידה על היקף השעות המעשיות אותן צבר בביה"ס לאמנות.
 • בנוסף קיימת אפשרות להשלמת לימודים לטובת תעודת "מדריך מוסמך באמנות" מטעם ביה"ס לאמנות.
 • סטודנט שיבחר להמשיך לתעודת "מדריך מוסמך באמנות" בביה"ס לאמנות בספיר או לתעודת הוראה (במוסד לימודי אחר), ידרש להוסיף 5 ש"ש לתכנית המוצעת וילמד בנוסף את הקורסים השנתיים: "מבוא לחינוך לאמנות" - 2 ש"ש ו-"מתודיקה ואוריינות חזותית" - 3 ש"ש.
 • סטודנט שיבחר להמשיך לתעודת "אמן מנחה" בביה"ס לאמנות בספיר, ידרש בלימודי שנתיים נוספות בהתאם לתכנית אמן מנחה בביה"ס לאמנות.

למידע נוסף יש לפנות למרכז המידע בטלפון *6606 / 077-9802802 או במייל info@sapir.ac.il

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 1 =