המחלקה לכלכלה יישומית וניהול

חדשנות בזעיר אנפין

1.3.18 | The Marker | אורן מג'ר עם ד"ר רונן הראל על מחקרו

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 1 =