מבנה הלימודים - למתחילים בשנה"ל תש"ף

תרשים מבנה הלימודים במחלקה לאמנויות הקול והמסך

* התוכנית נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי בתי הספר

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 17 =