תנאי קבלה והמשך לימודים

תנאי הקבלה למכינה הטכנולוגית

על המועמד להציג תעודה המעידה  על סיום 11 שנות לימוד לפחות.

כחלק מתהליך הקבלה מועמדים למכינה הטכנולוגית יוזמנו למבדק סיווג רמה ולראיון קבלה אישי עם ראש המגמה.

המשך לימודים

עמידה בהצלחה במבחני המה"ט במקצוע הנלמד, תוך הצגת תנאי קבלה מלאים, מאפשרת לבוגר המכינה הטכנולוגית רישום ללימודי הנדסאים במרכז הטכנולוגי בספיר.

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 9 =