המחלקה לניהול המשאב האנושי

בשלה העת גם לתוכנית "נטו השכרה"

21.2.18 | גלובס | רו"ח אחמד איאד
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 9 =