תהליך הקבלה למחלקה

ברוכים הבאים למחלקה ללימודים רב-תחומיים,
על מנת להתקבל למחלקה על המועמדים לעבור מספר שלבי רישום וקבלה.

להלן הסבר לגבי תהליך הרישום והקבלה למחלקה:
1. לאחר שקיבלתם החלטה להירשם למחלקה עליכם להירשם במדור רישום ולשלם את דמי הרישום. לטופס הרדשמה מקוון
תשלום דמי הרשמה הוא תנאי לתחילת הטיפול בהרשמתך

לאחר מילוי טופס הרשמה וביצוע התשלום יש לשלוח למדור רישום את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת בגרות או צילום תעודת בגרות מחו"ל המאושרת ע"י נוטריון.  
  • טופס ציון המבחן הפסיכומטרי. במידה ונעשה, גם טופס ציון מבחן אמי"ר מקורי (או צילום        מאושר ע"י נוטריון).
  • צילום ת.ז.
  • תמונת פספורט
  • אישור תשלום דמי רישום מודפס (במקרה של הרשמה ידנית)
  • טופס הרשמה ידני (במקרה של הרשמה ידנית)

סיוע בהרשמה, והרשמה ידנית, במרכז המידע טל: 077-9802802 / 6606*
בימי חול בשעות 08:00-20:00, ביום ו' 0800-13:00
אישור על הגשת המועמדות יישלח למייל שמסרת בעת ההרשמה.

כתובת למשלוח הטופס ואישור תשלום
מדור רישום
המכללה האקדמית ספיר
ד.נ. חוף אשקלון - 7915600

2. במידה ותתקבלו בקבלה אוטומטית (ראו תנאי קבלה למחלקה) – לאחר קליטת הפרטים שלכם והמסמכים הרלוונטיים תשלח אליכם הודעת קבלה למחלקה, והנחיות להמשך התהליך למימוש הלימודים.

3. קבלה בתהליך רגיל (תהליך קבלה לא אוטומטי):
א. לאחר הרישום וקליטת הנתונים שלכם במערכת – עליכם לבצע רישום לבחינת סווג עברית למחלקה.
ב. עליכם להירשם לאחד מתאריכי הבחינה ולקבל אישור כי הרשמתכם התקבלה - שימו לב כי אי הגעה לבחינה תעכב את תהליך ההרשמה למחלקה באופן משמעותי.
ג. לאחר ביצוע הבחינה – חלק מהמועמדים יוזמנו לראיון קבלה (בהתאם לשיקולי המחלקה ונתוני הקבלה של המועמד).
ד. במידה ולא התבצעה הזמנה לראיון במחלקה – תתקבל תשובה מהמחלקה לגבי קבלה או דחיה – תוך פרק זמן של שלושה שבועות.
ה. במידה ותוזמן לראיון – לאחר הריאיון תתקבל תשובת קבלה או דחיה מהמחלקה – תוך פרק זמן של שלושה שבועות.

4. עם קבלת החלטת הקבלה למחלקה - לאחר קליטת הפרטים שלכם והמסמכים הרלוונטיים ישלחו הנחיות להמשך התהליך למימוש הלימודים.
5. במידה ותשובת המחלקה תהיה דחיית קבלה – ניתנת האפשרות לערער על ההחלטה – באמצעות מכתב ערעור. מכתב אשר מציג את הסיבות לערעור על החלטת המחלקה.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
13 + 7 =