סקר הוראה תשע"ח סמסטר א'

סטודנט/ית יקר/ה,

דעתכם חשובה לנו
נצלו את זכותכם למלא סקרי הוראה ולהשפיע !

כמו בכל שנה אנו פונים אליכם בבקשה למלא ברצינות ותוך מחשבה את סקרי ההוראה. דעתכם חשובה ונחשבת. תוצאות הסקרים מנותחות בקפידה, עוברות למרצים ולהנהלה ועוזרות לנו כמכללה לדייק את תכני השיעורים ואת פרקטיקות ההוראה. אנא הקפידו למלא את החלק המספרי, כמו גם את החלק המילולי, שכן כל הערותיכם עוברות באופן ישיר למרצים.

תאריכי מילוי משובים מה- 7/01 ועד ה-21/01

בין המשיבים על כלל המשובים יוגרלו 10 מלגות שכ"ל בגובה 1000 ש"ח

 

  • הגישה למשובים דרך מידע אישי באינטרנט
  • ניתן לענות גם דרך אפליקציית ספיר*
  • השאלון הינו אנונימי
  • בהמשך תפורסם רשימת מרצים ומתרגלים מצטיינים

תודה על שיתוף הפעולה,
היחידה לקידום ההוראה והלמידה

* קישור להנחיות להתקנת האפליקציה לסטודנטים: http://support.sapir.ac.il/appstudent