שנת תשע"ד (2014) במרכז לזכויות חברתיות

הוכשרו סך של 40 תושבי שדרות ואופקים בקורסים אקדמיים במכללה האקדמית ספיר העוסקים בעבודה מבוססת זכויות. בוגרי הקורס, נמנים בעצמם עם אוכלוסייה מקומית החיה ברמה חברתית-כלכלית נמוכה, ומפעילים את המרכז בשיתוף עם הצוות המקצועי והאקדמי.
 • מימוש זכויות התושבים ברמה הפרטנית- מתן סיוע לכלל תושבי שדרות והאזור שכלל טיפול בכ-400  פניות בשנת תשע"ד בנושאים שונים ובהם, ביטוח לאומי, חובות והוצאה לפועל, הפנייה לגורמי טיפול רלוונטיים, צרכנות ועוד.
 • מימוש זכויות התושבים בפרויקט המיגון- ממ"דים: ייצוג של כ 100 פניות; התערבות בקידום זכויות סביבתיות שנפגעו כתוצאה מהפרויקט. לאחרונה בעקבות עבודת המתנדבים ותושבי שכונת נווה אשכול בשדרות שופצו ממ"דים במספר בניינים שנבנו באיכות ירודה.
 • הזכות לתחבורה ציבורית- מאבק לשיפור איכות התחבורה הציבורית בעיר שדרות. עבודת המתנדבים יחד עם צוות מז"ח בנושא מול חברת אגד תעבורה ומשרד התחבורה הוביל לכך  שהושג תגבור של 8 אוטובוסים של הקו הפנימי בעיר, והוספת שני קווים חדשים אל ומתחנת הרכבת. לאור הצלחת ההתארגנות נבנתה קואליציה בין גורמים נוספים בתוך ומחוץ לעיר שדרות אשר רידמה הקמת קו ישיר בין שדרות לירושלים ובין הערים הקיימות באזור.
 • הזכות לביטחון סוציאלי- המרכז עוסק בקידום זכויות נפגעי האיבה בשדרות ובאזור, הנתונים מזה 14 שנים תחת איום ביטחוני מתמשך. הוכן "זכותון" המפרט את זכויות נפגעי פעולות איבה. כמו כן לאחרונה הוגש לשר הרווחה מסמך הדן בשינוי החקיקה הקיימת ביחס להגדרה "נפגעי פעולות איבה".
 • ביולי 2013 החל תהליך מיפוי של העיר אופקים. עד כה התקיימו מפגשים בסך של 250 בתי אב בעיר. ההיכרות עם התושבים אפשרה איסוף ידע בנוגע לפגיעות בזכויותיהם של תושבי העיר וכן זיהוי וגיוס ועדת היגוי למרכז וכן מתנדבים להפעלת המרכז. בנובמבר 2014 קבוצה של 25 תושבי
העיר השתתפו בקורס סמסטריאלי במכללה האקדמית ספיר שיכין אותם לקראת פתיחת והפעלת המרכז באופקים, שנפתח בחודש מאי 2015.
 • כ-5% מסך פעילי מז"ח החלו את לימודיהם האקדמיים לאחר סיום קורסי ההכשרה שעברו במסגרת של המרכז והמכללה האקדמית ספיר. כ-5% נוספים משתתפים באופן קבוע בקורסים העוסקים בתחומי הידע של המרכזים במסגרת תוכניות הלימוד האקדמיות של בית הספר לעבודה סוציאלית והמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית
 • הוקמו ועדות היגוי למז"ח שדרות ומז"ח אופקים המורכבים מאנשי אקדמיה, אנשי מקצוע בתחום העבודה הסוציאלית ועריכת דין, ומנהיגים מקומיים.
 • מרכזי מז"ח שותפים לארגון ICAN המבוסס בקנדה. בסוף שנה"ל תשע"ד נבחרו שני עובדים קהילתיים מטעם מז"ח כמלגאים בתוכנית לתואר שני בתחום באוניברסיטת מקגיל במונטריאול קנדה. עובדים אלה חוזרים לארץ כעת לחזור ולפעול במסגרת המרכזים.
 • מתנדבי המרכז השתתפו בכנסים ארציים בתחום התחבורה הציבורית, ESPANET-כנס מדיניות חברתית ומובילים קואליציות מקומיות ואזוריות.
 • מז"ח הוכר בשלוש השנים האחרונות כפרויקט הדגל של המועצה להשכלה גבוהה. בשנה"ל תשע"ד המרכז זכה לפרס מתנועת דרור ישראל הודות לעיסוקו בפיתוח חברה צודקת ושוויונית.
 • בשנתיים האחרונות המרכז מוביל מחקר ראשוני מסוגו הבוחן את שיח הזכויות בקרב עובדים סוציאליים באמצעות שש קבוצות מיקוד בשרותי רווחה הממוקמים באזורים שונים ובקרב קהילות שונות בארץ.
 • עד כה סך של 60 סטודנטים בתחומי עבודה סוציאלית, מנהל ומדיניות ציבורית, משפטים ותקשורת עברו הכשרה מקצועית ואקדמית במסגרת המרכזים.