בואו להתנדב למרכז לזכויות חברתיות

מעשים בשטח

דיור ציבורי
תחבורה 
בריאות 
נפגעי פעולות איבה, 
מי שב