בואו להתנדב למרכז לזכויות חברתיות

מעשים בשטח

דיור ציבורי
תחבורה 
בריאות 
נפגעי פעולות איבה, 
מי שב

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 7 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים