עבודה פרטנית במרכז לזכויות חברתיות

מז"ח הוא מרכז מיצוי זכויות, העוסק בהדרכה, ובליווי של התושבים בבעיות בהן הם נתקלים מול רשויות כמו: סוגיות משפטיות, ביטוח לאומי, הוצאה לפועל, בריאות, צרכנות ועוד. המיזם מבוסס על מתנדבים תושבי המקום, וסטודנטים, שיחד עם אנשי מקצוע, מסייעים לפונים בהנגשת מידע, כתיבת מכתבים, ייעוץ משפטי, בירור זכויות, ועוד. המרכז נותן מענה פרטני של קבלת קהל ללא תשלום, פעמיים בשבוע