רציונל המרכז לזכויות חברתיות

בישראל מספר הולך וגדל של אנשים החיים בעוני וסובלים ממצוקות חברתיות וכלכליות, כגון מצוקת דיור, חינוך, נגישות לשירותי בריאות, והתמודדות עם חובות.
במז"ח מתמודדים עם אתגרים אלו ע"י יצירת תהליך שינוי המתבטא בכך שיחידים וקהילות שלא היו מודעים לזכויותיהם, הופכים לדורשי זכויות, מדורשי זכויות הופכים למסנגרים עבור הקהילה, וממסנגרים הופכים למנהיגים אשר מובילים שינויים נרחבים בעירם ובאיזור. במרכזי הזכויות משתלבים יחד תושבים ממגוון העדות והתרבויות מהעיר ומהאזור, בני כל המעמדות, אשר יחד בונים קהילה משתתפת.
קהילה זו משפיעה על תהליכי קבלת ההחלטות והופכת לגורם אקטיבי הפועל לקידום זכויות ורווחת חיי התושבים. במסגרת תהליך זה, מתחזקות ונחשפות העוצמות הקיימות וחברי וחברות קהילות אלו.