מי אנחנו (היסטוריה איך הכל התחיל)

מרכזי זכויות חברתיות – מז"ח, הינו מיזם חברתי משותף של המכללה האקדמית ספיר ותושבי הנגב. מרכזי מז"ח אשר הוקמו עד כה בשדרות, באופקים ובבאר שבע, עוסקים בהנגשת זכויות חברתיות לתושבי העיר והסביבה, תוך כדי תהליך של הכשרת התושבים במיומנויות וידע בתחומי הזכויות וההתארגנות הקהילתית. החיבור בין האקדמיה לבין התושבים יוצר שותפות ייחודית אשר מסייעת ביצירת קהילות מועצמות אשר כבר רשמו לזכותן הצלחות והישגים רבים.