המחלקה לניהול המשאב האנושי

גניבה אחת, תוצאה שונה

ביטאון לשכת רואי החשבון | דצמבר 2017 | רו"ח אחמד איעד

גניבה אחת, תוצאה שונה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 14 =