פרויקטי גמר בתחום המרחב הכפרי

ד"ר יובל בן אבו- ראש היחידה לפרויקטי גמר, המכללה האקדמית ספיר 

יחידת הפרויקטים במכללת ספיר מאפשרת לסטודנטים מהמחלקות ניהול ובקרה תעשייתית, לוגיסטיקה שיווק טכנולוגי ומדעי המחשב לרכוש ידע וניסיון תוך כדי למידה פעילה ולהוציא לפועל את כישוריהם ויכולותיהם בהתמודדות עם אתגרי הביצוע של פרויקט גמר בדגש על המרחב הכפרי, ניהולו, ביצועיו ושיפורו.
פרויקט הגמר הוא עבודת סיכום לימודי התואר הראשון, נלמד בשנה האחרונה על פני שני סמסטרים. הפרויקט מתמודד עם בעיה או צורך אמיתי בארגונים ונותן מענה בר יישום לבעיה. הפרויקא מלווה בידי מנחים מקצועיים מהאקדמיה, מהחקלאות ומהתעשייה. 
פרויקט הגמר מקנה לסטודנטים מספר מיומנויות למידה עיקריות:

  1. חשיפת הסטודנט לבעיות חקר מערכתיות בתעשייה הקשורה באופן ישיר או עקיף למרחב הכפרי. לצורך כך, כל פרויקט יבוצע במפעל, במוסד, בחממות, בבתי גידול ואריזה או בארגון אשר יהיה מעוניין שסטודנטים יבצעו בו פרויקט לפתרון בעיה ממשית אמיתית של הארגון. 
  2. חשיפת הסטודנט והנחייתו לאופן ביצוע עבודת גמר אקדמית. לצורך כך, על הפרויקט להיות בעל היקף ועומק אקדמי עם הזדמנות ליוזמה אישית ולמקוריות. בנוסף, כתיבת עבודת הגמר והצגתה מאפשרים לסטודנטים רכישת ניסיון בכתיבת עבודה ובהצגתה על פי כללי האקדמיה המקובלים.

מכיוון שקורס זה כולל בתוכו מספר מחלקות, מגוון הנושאים לפרויקטים רב וכולל תחומים מקצועיים רבים כגון חקר ביצועים, שיווק, חקר עבודה, כדאיות כלכלית, מערכות מידע וניהול הייצור, כולם בהיבט המרחב הכפרי.
במסגרת פרויקט הגמר מושקע מאמץ מיוחד כדי לטפח "קשרי לקוח" עם הארגונים בהם מתבצעים הפרויקטים. לאנשי הקשר בארגונים מועברות באופן שוטף פרקיי העבודה של הסטודנט, לשם קבלת חוות דעת, בקורת ומשובים. ההתייחסות אל הארגון המארח כאל לקוח שחייב להיות מרוצה מן הפרויקט היא חלק משמעותי בהכשרת הבוגרים לחיים המקצועיים לאחר קבלת התואר. המתכונת הנוכחית, בה הסטודנטים מכוונים בראש ובראשונה להתמודדות עם בעיות מקצועיות אמיתיות בשטח (כשמנחה מקצועי מגבה אותם בכל צעד בדרך), מיועדת להעניק לבוגר ניסיון מעשי בהפעלת הידע שרכש בלימודים. הפרויקט גם מעניק לארגון המארח הזדמנות להכיר את הבוגרים ולהציע עבודה לבוגרים מצטיינים, עם סיום הפרויקט. ומעל לכל, יישום הפרויקטים בארגונים בהם נעשו. מהווים מנוף לפיתוח ארגוני, חקלאי ותעשייתי. 
בברכה,
ד"ר יובל בן-אבו, 
ראש יחידת הפרויקטים