המחלקה לניהול המשאב האנושי

ישראל מזניחה את ענף הזית

6.11.17 | The Marker | רו"ח אחמד איאד
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
10 + 3 =