בית הספר לאמנות, חברה ותרבות והיחידה למעורבות חברתית של משרד הדיקן

סדרה חברתית - ונתת תוקף, מורן אסרף

רביעי, נובמבר 8, 2017 - 18:45

הזמנה לסדרה חברתית

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 13 =