אשת השנה בתקשורת: דנה גרינבלט

20.09.17 | אובייקטיבי

ידיעה בעיתון אובייקטיבי - אשת השנה בתקשורת דנה גרינבלט

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 2 =