כנס סגל אקדמי תשע"ח - יום חשיפת מחקר

יום חמישי, כ"ט בתשרי, תשע"ח, 19 באוקטובר 2017 | בניין 9 באודיטוריום 9202

09:00 - 09:30 התכנסות ודברי ברכה

09:45 - 11:45 דיונים מקבילים

א. חירויות והגבלות

 • עידו עשת
 • דיני ההגבלים העסקיים ודיני העבודה: בחזרה לעתיד
 • רוזית רוזנבוים
 • רשת הדירקטוריון ושכר מנהלים
 • עמרי גרינברג
 • זכויות אדם כסוגת תרגום: מחוויית האלימות לטקסט
 • דניאל דה-מלאך
 • לידתה של התנועה הקיבוצית
 • עירית פורת
 • ערכם הדיפרנציאלי של דפוסי שיטור משולבים

ב. אתניות, מגדר ומרחב

 • שלומית בנימין
 • דור ראשון להשכלה גבוהה: היבטים של מגדר, אתניות ומרחב בקרב סטודנטיות דור ראשון להשכלה גבוהה הלומדות בספיר
 • יוליה שבצ׳נקו
 • פוסט-סובייטיות בשוליות מרובה: החוויה התעסוקתית של יוצאות ברית המועצות לשעבר בעיירות הפיתוח בנגב
 • סיגל נגר-רון
 • עלייתה ומחיקתה של הקטגוריה האתנית הפנים-יהודית (׳מזרחים׳/׳אשכנזים׳) בישראל
 • ענת לייבלר
 • מספרים נפקדים: האם הפוליטיקה של הזהות מצעידה אותנו לעיוורון אתני במחקר?

ג. בין פנאי לעמל

 • אריק שגב
 • חינוך לפנאי ראוי: תכלית הליברליזם והוראה ללא-תוצרים
 • ליהי להט ואיתי סנד
 • זמן, איכות חיים ומדיניות ציבורית
 • עינת לחובר
 • פמיניזם הגמוני ופמיניזם סוציאליסטי בשיח על עבודת נשים בעיתון לאשה 1967-1977
 • שני קונה ורונית נדיב
 • השפעתן הדואלית של חברות השמה על השגת גיוון בארגוני המגזר העסקי בישראל

11:45 - 12:30 ארוחת צהריים

12:30 - 14:30 דיונים מקבילים

ד. בינדוריות, למידה ופרשנות

 • שני דליות
 • שימושים בטלפונים ניידים על ידי הורים וילדים בגני משחקים והשלכותיהם על יחסים סינכרוניים
 • יובל גוז׳נסקי
 • מראים התבגרות: מתבגרים על טאבו בטלוויזיה לילדים
 • גבריאלה ספקטור-מרזל ועירית רגב
 • סטודנטים ותיקים בעורף עזה לומדים התפתחות: מחקר הערכה איכותני
 • עמית מרנץ-גל
 • בינאום הקוריקולום
 • עדי חולב
 • פרשנות סרקסטית

ה. אמת, דמיון ואתיקה

 • איל פלג
 • חובת ההגינות המינהלית בצילו של שיקול דעת
 • אורי לב
 • מדענים, המדינה והסדרה של מחקרים בעלי שימוש כפול
 • אורית גן
 • מסחר בגט: בין חוזים לאי סחרות
 • יערה קרן
 • מכתב מדומה מגיע ליעדו: מודלים הרמנויטיים ברומנים של לאה גולדברג

ו. טכנולוגיות

 • אמיר ספיר
 • יעילות מירבית של שיטות איטרטיביות
 • עמוס ישראל
 • מחקר המשפט הדיגיטלי
 • שירלי דרוקר-שטרית
 • ״רגל פה ורגל שם״: זהותם ההיברידית של סטודנטים בדואים בתוכנית ״שער לאקדמיה״
 • רונן ארבל
 • השפעת נוגדי קרישה חדשניים על התמותה בחולי לב
 • לילי מונדקה
 • פיתוח שיטה לבחינת יעילותם של חומרי הדברה בשדה ובמעבדה כנגד עש התפוח המדומה

ז. ייצוגים וגוף

 • אילריה שטילר-טימור
 • השואה בקומיקס הישראלי
 • צבי טל
 • שיח, אידיאולוגיה ומגדר בסרטי אנימציה ביוגראפית של גיבורי אמריקה הלטינית
 • לאה יגר
 • עדות ראייה: הבדלים בין-אישיים וערבוב זיכרון בזיהויו המוטעה של עובר אורח
 • נורמה ליליאנה לרה-סינגר
 • דיסלוקציות: מרחב ושיח ביצירתם של שלושה מחברים נודדים לטינו-אמריקניים עכשוויים
 • אורנה אליגון-דר
 • סיפורי פשע מתקבלים על הדעת: ההיסטוריה של עברות מין בתקופת המנדט

הרשמה לכנס

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 4 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים