נהלי הרשמה

הנחיות לנרשמים ללימודים בבית הספר לאמנויות הקול והמסך לשנת תש"ז

נא לקרוא בעיון רב

תהליך הקבלה ללימודים בבית הספר כולל מספר שלבים:

  1. על המועמד/ת להירשם באתר המכללה ואז לשלוח למדור רישום מעטפת הרשמה של המכללה האקדמית ספיר, הכוללת את כל הנתונים הרלוונטיים: שאלון אישי, ציוני תעודת בגרות, ציון בחינת פסיכומטרי ומבחן אמי"ר (אם יש).  
  2. מדור רישום יבדוק את הנתונים, ובמידה והם תואמים את דרישות בית הספר, יישלחו למועמד/ת מבחני התאמה מטעם בית הספר לאמנויות הקול והמסך.
  3. את מבחני ההתאמה יש להחזיר למזכירות בית הספר לפי ההנחיות המופיעות בגוף השאלון. יש להגיש את המבחנים בתוך חמישה ימים מיום קבלתם.  
  4. המבחנים ייבדקו על ידי ועדת הקבלה. המועמדים יזומנו לראיון אישי.מועמדים שאינם עומדים בתנאי הבגרות לא יזומנו לראיון באופן אוטומטי.
  5. הודעה על קבלה, דחייה, או המתנה תשלח אליכם תוך כשבועיים ממועד הראיון.

* שימו לב: דיוני הוועדה חסויים. החלטות הוועדה מתקבלות לאור מיקום כל מועמד/ת ביחס למועמדים האחרים באותו מסלול באותה שנה. החלטת הוועדה תקפה רק לאותה שנת לימודים ואין מניעה לנסות שוב להתקבל בשנה או בשנים הבאות אחריה.

* לידיעתכם, מספר המקומות מוגבל: קולנוע - 40, טלוויזיה - 20, מוזיקה וסאונד לקולנוע - 20, אנימציה - 20, משחק ויצירה למסך - 20. מהרו להירשם!

קישור להרשמה

לכל שאלה ופנייה, נא לפנות למרכז מידע בטלפון: 077-9802802 או במייל: info@sapir.ac.il

בברכת הצלחה רבה בהמשך,
בית הספר לאמנויות הקול והמסך

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 0 =