ביה"ס לעבודה סוציאלית

אלוהים מרחם על ילדי הגן

07.17 | מידעו"ס, בטאון העובדים הסוציאלית מס' 83 | עינב ניר, עמרי גרנק, מיתר בן ארצי ומירי רבינוביץ' מרציאנו - סטודנטים לעו"ס בספיר

נייר עמדה של סטודנטיות לעבודה סוציאלית בספיר

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 0 =