מסוגלות עצמית ומוטיבציה ומה שביניהם

ילדה מחופשת לגיבורת על
מסוגלות עצמית ומוטיבציה ומה שביניהם

מקום הקורס

הקורס יתקיים בפסג"ה נתיבות.

קהל יעד

כלל עו"ה

תיאור הקורס

קורס זה נועד לפתוח ערוץ התבוננות עצמית ובאחרים , חשיבה ופעולה ,לפתח כלים, תפיסות ומתודות חדשות בהם יוכלו צוותי ההוראה לעשות שימוש יצירתי ומושכל בכיתה, המתבססים על  הפסיכולוגיה החיובית, החקר המוקיר ואמצעים לפיתוח מוטיבציה פנימית וחיצונית בקרב תלמידים ומורים כאחד.
המטרה של הפסיכולוגיה החיובית היא להוביל לשינוי מפסיכולוגיה בעיסוק  אך ורק בתיקון הדברים הרעים בחיים, לעיסוק בבניית האיכויות הטובות ביותר בחיים" . החקר המוקיר מכוון אותנו בזיהוי הדברים שעובדים טוב ומהם ניתן לצמוח. והמוטיבציה היא הדלק לעשייה שלנו ותפקידנו כאנשי חינוך היא לטפח אותה. "היופי בהעצמת אחרים הוא שאין בכך כדי להפחית בעוצמתכם שלכם" (ברברה קולורוזו)

הקורס פותח ערוץ של למידה, התבוננות על עצמנו מחד וכלים להעצים ולפתח מוטיבציה בקרב תלמידי בתי הספר.  הלמידה בקורס תאפשר לכל מורה לבנות ולעצב "ארגז כלים לקידום מוטיבציה אישית ומקצועית המבוססת על הפסיכולוגיה החיובית, כלים אימוניים ועוד"  .
הקורס יעשה שימוש נרחב בלמידה מתוך רפלקציה, עיבוד, משוב, הצפת תובנות והתבוננות פשוטה.

רכזת הקורס

מתי וייס
מרצה ומנחה סדנאות לקידום הוראה ולמידה משמעותית בכיתה ,מאמנת אישית ,קבוצות ומנהלים, עוסקת בייעוץ ארגוני ופדגוגי בקרב מנהלי בתי ספר, פסגות, מובילה קהילות מנהלים במסגרת מפקח ומנהליו, מובילה קורסים לפיתוח מקצועי