מהלך הלימודים במחלקה ללימודים רב-תחומיים

לימודים רב תחומיים במכללת ספיר

לימודי אנגלית אקדמית - 2 נקודות זכות לימודי חובה שנה א' - 38 נקודות זכות לימודי אשכולות שנים ב' ו-ג' - 80 נק"ז

* התוכנית נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי המחלקה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 0 =