פתח דבר

הדרכים אל מכללת ספיר חושפות את הנוסעת בהן למרחב הכפרי: שדות לאין קץ במגוון צבעים וטקסטורות כשטיחים על גבעות רכות, מטעים, רפתות ולולים הם חלק בלתי נפרד מן הנוף בו טובלת המכללה. מבט עמוק יותר אל תוך הנוף חושף את השינויים הרב-ממדיים שמתרחשים בסביבה כפרית זו, ביישוביה ובתושביה: בנייה חדשה של מרחביי מגורים, תשתיות כלכליות חדשניות, שינויים בתעסוקה ובהרכב כוח העבודה, מערכות חינוך שמשנות את פניהן בתקווה להוביל ולהצמיח את החינוך בישראל, תמורות בהרכב האוכלוסייה שמובילות לניסוח מחודש של  תרבויות בכפר והגדרות חדשות של היחסים בין הכפר לעיר. 

מכללת ספיר, הגדולה במכללות הציבוריות, ומהמוסדות האקדמיים החשובים והטובים בישראל, משמשת כעוגן מרכזי בסביבתה לפיתוח, למידה, עשיה ויזמות. היא גם עוגן במרחב הכפרי. מכללת ספיר מספקת מענים כדי להתמודד בהצלחה עם השינויים שמתרחשים בסביבה הכפרית. בה בעת, המכללה משמשת אכסניה לקהילה הכפרית, לשם לימודים אקדמיים, הכשרות ותוכניות תעודה חוץ-אקדמיות, מתן מסגרת לימודים קדם-אקדמית. לצד הקניית השכלה, המכללה משמשת כמרכז מפגש לימי לימוד וכנסים וכמרכז להעצמה חברתית ומסגרת לפעילות קהילתית במרחב הכפרי.

את מגוון פעילויות מכללת ספיר בנושאיי המרחב הכפרי ריכזנו בממשק אינטרנטי זה. מטרתו של הממשק לידע, לחשוף ולהנגיש את הפעילויות הללו עבור תושבים המעוניינים ללמוד ולהתמקצע בענייניו של המרחב הכפרי: לימודי תארים מתקדמים, תואר ראשון, הנדסאים, הכשרות, השתלמויות והעשרה. הממשק פונה גם לארגונים הציבוריים, העסקיים והקהילתיים במרחב הכפרי על מנת לייצר אפשרויות של פיתוח ארגוני וממשקים של שיתופיי פעולה עם האקדמיה. ולקהילה כולה לומר – מכללת ספיר היא הבית האקדמי שלכם במרחב הכפרי.

שותפינו למפעל המרחב הכפרי רבים, ותודתנו להם על מחוייבותם העמוקה לשותפות: הרשות לתכנון - משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לפיתוח הנגב - המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, השרות לעבודה קהילתית-משרד הרווחה, מרכז המועצות האזורית, החברה למתנ"סים, החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית, מנהל לבניה כפרית-משרד השיכון,  מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון (המתמחה במרחב הכפרי) – משרד הפנים, התנועה הקיבוצית, האיחוד החקלאי.    

שלכם,
פרופ' ארז צפדיה