פרויקט "מעשה אנושי"

תאור הפרויקט

בעשור האחרון ביה"ס לאמנות מאמץ את עמותת 'אנוש' משדרות במהלך שנת הלימודים. בכל שנה בימי ראשון, מגיעים כעשרה משתקמים לביה"ס למשך 5 שעות, מקבלים חונכות של 3-5 סטודנטים לאמנות (כולל רכזת ומנחה), יחד הם עובדים בתחומי אמנות שונים, נחשפים למגוון עשיר של חומרים, ומהווים חלק חי ומרתק מחיי ביה"ס.
חשיבות הפרויקט: תרומה ברורה ומרגשת הן לקהילה והן לתלמידי ביה"ס, תוך עבודה עם אוכלוסיות קשות יום של תשושי הנפש. הסטודנטים נחשפים למגוון ערכים כמו להכיר את האחר, לסייע דרך תחום האמנות ולהגיע אל אותם אנשים בדרך יצירתית
משך הפרויקט בשעות: לאורך כל שנת הלימודים, ימי ראשון, למשך 5 שעות.
מועד/מועדי קיום הפרויקט: לאורך כל שנת הלימודים, ימי ראשון, למשך 5 שעות.

קישור לעיון באתר היחידה למעורבות חברתית בספיר

מקום קיום הפרויקט

ביה"ס לאמנות.

אוכלוסיית היעד שהשתתפה בפרוייקט (תאור ומספר)

תשושי נפש ומשתקמים של עמותת 'אנוש'.  
מספר התלמידים שהשתתפו בפרויקט: כחמישה תלמידים + מנחה.