פיתוח חקלאי

אקו חקלאות

תוכנית מיועדת למתעניינים בתחום של קיימות לפתח חקלאות בת קיימא, אורגנית בשיטות וטכנולוגיות מתקדמות שפותחו בארץ. התוכנית בשלבי הכרה על ידי משרד העבודה והרווחה. לכשתאושר תוכר לפקדון חיילים משוחררים ולצמיחה מלשכות התעסוקה.

קישור לעיון באתר הקורס אקו חקלאות

יזמות וחדשנות בחקלאות

מטרת הקורס להקנות ידע וכלים יזמיים תוך שימת דגש על תחום החקלאות. הקורס עוסק בנושאי יזמות וחדשנות בכלל ובחדשנות בתחום החקלאות בפרט .
הקורס מתמקד במספר נושאים מרכזיים: היכרות עם עולם היזמות ואפיון יזמים ויוזמות, תמונת מצב עדכנית בעולם היזמות, יזמות בחקלאות וטרנדים בתחום ה"אגטק", חדשנות חקלאית.
הקורס משלב יזמים חקלאיים, אנשי פיתוח  טכנולוגי, כחלק מפיתוח ה Ecosystem האזורי והרצון לייצר צמיחה בעוטף עזה. עמותת SouthUp חברה לקרן ״המשתלה״ ויחד הן הקימו תוכנית האצה ליזמים. נבחנת האפשרות לשלב את הקבוצה כחלק מתהליך התמיכה לפיתוח יזמות חקלאית.

תכנית בפיתוח

מנהלים עסקיים באגודות חקלאיות