ניהול עסקים במרחב הכפרי

הכשרת דירקטורים לאגודות חקלאיות ומוניציפאליות

קורס שנבנה בהתאמה לישובים כפריים,  ואגודות חקלאית ושיתופיות. מטרות הקורס להקנות למועמדים ידע דרוש לכהונה במשרות דירקטורים בחברות ציבוריות,  עמותות ואגודות, תוך מתן דגש על הכשרתו ולצרכי עבודתו הספציפית של הדירקטור ביישובים כפריים.
קורס מוכר על ידי איגוד הדירקטורים בישראל.

קישור לעיון באתר הקורס להכשרת דירקטורים

ניהול ופיתוח קהילתי

תוכנית שמטרתה להכשיר מנהלים בקהילות, בהיבטים סוציאליים וקהילתיים, צמיחה דמוגרפית, חוסן קהילתי ובהיבטים ניהוליים כגון: חשבונאות ופיננסיים. התוכנית מוכרת גם כקורס אקדמי המזכה את הלומדים בו ב- 4 נק"ז בלימודי B.A  במנהל ומדיניות ציבורית. התוכנית נהנית מתמיכה ולווי של החטיבה להתיישבות ומשרד נגב וגליל.

קישור לעיון באתר הקורס לניהול ופיתוח קהילתי