הנדסה אזרחית - הנדסאי בניין

 

ענף הבניה הוא גורם מרכזי בכלכלת המרחב הכפרי. מדי שנה מושקעים משאבים רבים בתחום זה הכולל הקמת בנינים ומפעלים, סלילת כבישים ועבודות תשתית ופיתוח. המגמה מכשירה הנדסאי בנין מוסמכים לערוך תוכניות קונסטרוקציה למבנים עד לגובה 4 קומות, כולל תוכניות קונסטרוקציה לשינויים ותוספות למבנים. בוגרי המגמה חשופים למגוון רחב של אפשרויות תעסוקה: ניהול ופיקוח על ביצוע מבנים באתרי בנייה, תכנון וביצוע כבישים, תעסוקה ברשויות מקומיות בתחום ההנדסה, עבודה במפעלים לייצור מוצרי בנייה ותכנון, תכנון קונסטרוקציות למבנים פרטיים וציבוריים ועוד.
הגידול הדמוגרפי המהיר בשנים האחרונות במרחב הכפרי, בניית ההרחבות הקהילתיות והתאמת התשתיות הציבוריות הקיימות לגידול באוכלוסייה, מהווים קרקע פורה לשילוב בוגרי המגמה בתחומי ניהול הפרויקטים ותכנון מבנים במרחב הכפרי.

קישור לעיון באתר המגמה להנדסה אזרחית - הנדסאי בניין

תנאי קבלה

אחת מן האפשרויות הבאות:

- ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
מתמטיקה - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
אנגלית - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
מקצועות העברית (אחד מהבאים: חיבור, ספרות, לשון או הבעה) - ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות. יתקבלו גם שני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.
- תעודת בגרות מלאה.
- מועמד שיתחיל את הלימודים במכללה בגיל 35 ומעלה יהיה פטור מתנאי הקבלה ויידרש להציג אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ כתנאי קבלה.

תהליך הקבלה

- על כל מועמד להציג תנאי קבלה על פי הנדרש.
- מועמד שנרשם למגמה יוזמן למכינה בת שמונה ימים במתמטיקה ובתום המכינה תיערך בחינה על החומר הנלמד כאשר ציון הסף לקבלה למגמה הינו 85. המכינה כרוכה בתשלום.
- שקלול תנאי הקבלה בצירוף ציון הבחינה הם שייקבעו את קבלתו למגמה.

* ההנהלה רשאית לעדכן את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.
* תינתן עדיפות לסטודנטים בעלי תנאי קבלה מלאים.
* עדיפות תינתן למועמדים בעלי הישגים גבוהים מהמצויינים לעיל.

החרגות לתנאי קבלה

כסטודנט מן המניין
על-סמך לימודים בארץ
- תעודת גמר על סיום מכינה טכנולוגית, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה"ט.
- אישור מה"ט על ציון סופי עובר (55 ומעלה), בבחינות גמר ממלכתיות שהתקיימו על ידי מה"ט למכינה טכנולוגית בכל אחד משלושת המקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
- שילוב של אישור ממשרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב' לעיל, ואישור מה"ט על ציון סופי (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות במכינה טכנולוגית במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה אנגלית או עברית).
- דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה"ט או במשרד החינוך.
- אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה אקדמית (למעט מכינה אקדמית ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה) או מכינה אוניברסיטאית, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, המהווה אישור לתנאי קבלה ללימודים גבוהים. זאת בתנאי שבאישור יופיע ציון (55 ומעלה) במקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
- תואר ראשון B.A. או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

על-סמך לימודים בחו"ל - אחד מהתנאים הבאים
- אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות.
- אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.
- אישור היחידה להערכת תארים במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לתואר ראשון לפחות.

כסטודנט על תנאי
- מועמד ללימודים יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) באחד ממקצועות הבגרות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל. את התנאי יהיה עליו להשלים עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולא יאוחר מכך.
- מועמד ללימודים שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מה"ט באחד מהמקצועות (או מתמטיקה, או אנגלית, או עברית).

* מועמד אשר אינו עומד בתנאי הקבלה המפורטים יוכל להצטרף לתכנית לצורך השלמתם טרם הגשת המועמדות. לפרטים נוספים

תנאי קבלה לסמסטר תכנון מבנים
בוגרי המגמה לניהול הבנייה המעוניינים במסלול תכנון מבנים יכולים להמשיך לסמסטר נוסף בתנאי שהם עומדים בתנאי הסף הבאים:

  • סיימו את לימודיהם במגמה להנדסה אזרחית - ניהול הבנייה ועמדו בכל הקורסים בהצלחה.
  • קיבלו בבחינה הממלכתית (ללא שקלול עם המגן) ציון של 65 לפחות במקצועות חישוב סטטי וקונסטרוקציות בטון, או לחילופין ציון 70 ומעלה בבחינה הממלכתית באחד משני המקצועות וציון 60-65 במקצוע השני.
  • קיבלו ציון סופי עובר (55) בבחינות החיצוניות במקצועות ארגון וניהול אתר ובבטיחות.