תואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי, משולב בפרקטיקום במרחב הכפרי

שתי התמחויות:
א. ניהול ופיתוח משאבי אנוש
ב. יעוץ ופיתוח פנים-ארגוני.

התוכנית לתואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי המציעה שני מסלולי התמחות "ניהול משאבי אנוש" ו"ייעוץ ופיתוח פנים-אירגוני". לשתי ההתמחויות ישנה דרישה לפרקטיקום -  התנסות מעשית בארגונים בעלי זיקה למרחב הכפרי:
התוכנית לתואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי מבוססת על התפיסה הרווחת כיום בספרות התיאורטית והאמפירית לגבי הצורך בהכשרת בעלי תפקידים העוסקים בניהול ובפיתוח המשאב האנושי, בגישה ניהולית מבוססת ראיות (Evidence based management). תכנית הלימודים המוצעת כאן מדגישה את חשיבות השילוב בין המחקר האקדמי לבין הפרקטיקות והצרכים הארגוניים, לשם צמצום פערים קיימים בין האקדמיה לשדה, וזאת באופן מושכל ומבוסס על ממצאים עדכניים שמניב המחקר המדעי  Latham, 2009; Rousseau, 2006; Rousseau, Manning, & Denyer, 2008)).
התוכנית בנויה על ההכרה שלמנהלי משאבי אנוש כסוכני שינוי פנימיים, וליועצים פנים-ארגוניים כסוכני שינוי חיצוניים, עולם ידע ופרספקטיבות משותפות, אך גם ייחודיות. על כן, קיימת חשיבות מרבית לפיתוח הבנה מעמיקה ומשותפת לגבי האופן בו שני בעלי התפקידים הללו משלימים זה את זה. תכנית הלימודים בנויה על תפיסה זו, ומזהה את הידע והפעילויות המשותפות והייחודיות לשני תחומי העיסוק. במהלך שתי שנות הלימוד בתוכנית הלימודים, ומעבר לקורסי ההתמחות הייחודיים לכל מסלול, הסטודנטים יחוו ויתנסו גם בסדנה ובפרקטיקום משותף, בחלקו בארגונים בעלי זיקה למרחב הכפרי, על מנת לחזק את פיתוח הראייה ההוליסטית של ניהול ופיתוח הון אנושי.
התוכנית מכוונת לשילוב בוגריה בארגונים, במפעלים ובחברות באזור הדרום, ובמרחב הכפרי בפרט. נכון לשנת הלימודים הבאה, ישנם מספר ארגונים מהדרום ומתוך המרחב הכפרי שהסכימו לשתף עמנו פעולה ולאפשר לסטודנטים לערוך את שעות הפרקטיקום בארגונים ולתועלתם, מתוך הבנה כי קיימת חשיבות להכיר ולהשאיר את הפרופסיונליים באזור זה להובלה מקצועית של תחום ניהול משאבי אנוש וייעוץ ופיתוח פנים-ארגוני.

תכנית הלימודים לתואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי שמה לה למטרה לפתח אנשי מקצוע מומחים (פרופסיונלים) בתחום ניהול המשאב האנושי בעלי תפיסה הוליסטית וחשיבה ביקורתית (a questioning mindset), המכוונים ומחויבים ללמידה תמידית ומתמשכת. פרופסיונלים היודעים לזהות בעיות, הזדמנויות ואתגרים, ולהציע חלופות, פתרונות ופרקטיקות מבוססות ראיות אקדמיות, ולהיות ל- evidence based human resource and development practitioners , המובילים את הפיתוח והשימור של משאב אנושי איכותי בארגון, ובכך מתורמים  לארגון לעמוד ביעדיו ולהגדיל את ערכו בסביבה התחרותית והדינמית בה הוא פועל (Rousseau & Barends,  2011).  

קישור לעיון במחלקה לתואר שני בניהול המשאב האנושי

תנאי הקבלה לתכנית

התכנית מתאימה לבוגרים מתחומי מדעי החברה, מדעי התנהגות, ניהול ומנהל עסקים המעוניינים להיות למומחים בתחום של ניהול ופיתוח המשאב האנושי. אלה הם בעלי תואר אקדמי המבינים כי ללא קשר לסוג הארגון ו/או עיסוקו, היתרון האמיתי של ארגון טמון בהון האנושי המרכיב אותו, וביכולת של המשאב האנושי להתמודד עם האתגרים הרבים המוצבים בפניו, להמשיך ללמוד ולהתפתח ובכך לאפשר לארגון להגיע לביצועים גבוהים ולשגשג לאורך זמן.

  • ממוצע 80 בתואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (או ממוצע תואר 75 מתחומי ההנדסה או מדעי החיים). בוגרי מחלקות אקדמיות שלא מתחום ניהול המשאב האנושי יהיו חייבים בלימודי השלמות בתחום זה, ולעמוד בציון ממוצע של 80 לפחות בקורסי הקדם הנדרשים** (התנהגות ארגונית, סטטיסטיקה, ניהול משאבי אנוש, שיטות מחקר, דיני עבודה, כלכלה).
  • פטור מאנגלית אקדמית.
  • במקרים בהם ועדת הקבלה לתואר שני תמצא לנכון, יוזמנו מועמדים לראיון אישי***.
  • יובהר לתשומת לב המועמדים: במהלך שנה ב, המועמדים יידרשו לפרקטיקום בהיקף של 150 שעות, הכולל מפגשים בכתה, מפגשי מנחה, עבודה בשדה, ועבודה מסכמת.  

** מילוי דרישות הקדם לקבלה לתוכנית היא באחריות הסטודנט.
*** קבלה לתוכנית ללימודים לתואר שני בהחלטה של וועדת הקבלה של המחלקה, ובהסתמך על עמידה בתנאי הקדם. יובהר כי קיימת דרישות נוכחות במרבית הקורסים, לרבות הסדנאות והפרקטיקום המתקיימים במהלך שנה ב.
*** הלימודים מתקיימים במהלך אחר-הצהריים באחד מימי אמצע השבוע (החל משעה 16:00), וביום שישי   (החל משעה 8:00).