תואר ראשון בלימודי תרבות - יצירה והפקה

תכנית לימודים לתואר ראשון, המיועדת למנהיגות חברתית ותרבותית במרחב הכפרי

בלימודי תרבות - יצירה והפקה (Cultural Studies) חוקרים את עולמנו באופן שחוצה חלוקות תחומיות מקובלות. הלימודים משלבים אמנויות, תקשורת, דת, אידיאולוגיות פוליטיות, פסיכולוגיה, מבנים חברתיים, לימודי גוף ותפיסות עולם ניהוליות. כל אלו מעצבים אמונות, ערכים, התנהגויות וזהויות של פרטים ושל קבוצות. הלימודים מתאפיינים במחשבה ביקורתית ובדגש על תיאוריות עכשוויות. בצד הלימודים העיוניים, התכנית מציעה כלים להשתלבות פעילה בשדה התרבות הישראלי באמצעות הכשרה מעשית בניהול תרבות.

הלימודים עומדים, בין השאר, על המאפיינים הייחודיים של ניהול תרבות במועצות אזוריות, במושבים ובקיבוצים. מטרתם להעניק כלים לצעירים ולצעירות, שרואים את עתידם במרחב הכפרי ומעוניינים לקדם חיי תרבות וחברה בקהילות שלהם.
הלימודים מותנים במספר נרשמים מינימלי. במידה ולא נגיע ליעד, תיבנה תכנית השתלמות בניהול תרבות במרחב הכפרי במסגרת המרכז ללימודי חוץ.
קישור לעיון במחלקה לתרבות - יצירה והפקה