המסלול לניהול חקלאות במחלקה לניהול תעשייתי

כללי

פיתוח וניהול ענפים חקלאיים מהווים כיום תחומים משמעותיים בכלכלה הישראלית ומשמשים כמנוע צמיחה כלכלי במרחב הכפרי בכלל וברחבי הנגב בפרט. בימינו לא מספיק לדעת לגדל צמחים או לטפל בבעלי חיים כדי להחזיק עסק חקלאי משגשג.
המחלקה לניהול תעשייתי פתחה בשנת הלימודים תשע"ז מסלול חדש המשלב לימודי תואר ראשון בניהול תעשייתי עם התמחות בניהול חקלאות, במטרה להכשיר את הבוגרים להשתלב כמנהלים בענפים השונים של החקלאות.
בראש המגמה עומדת דר' לילי מונדקה.
קישור לעיון במחלקה לניהול תעשייתי

מהות ומטרות

המחלקה לניהול תעשייתי מעניקה לבוגרי המסלול לניהול חקלאות השכלה אקדמית רחבה בתחומי הניהול. בוגרי המסלול לניהול חקלאות נחשפים לענפים השונים בחקלאות (גידולי שדה, מטעים ובעלי חיים), לחידושים בכל ענף ולאתגרים המאפיינים אותו.

קהל היעד

חקלאים או בעלי רקע בתחום החקלאות, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בניהול ולהתמקצע בניהול בתחומי החקלאות.

תוכנית הלימודים

היקף לימודי התואר – 120 נק"ז הנפרשות על פני 3 שנות לימוד בימים חמישי ושישי (כולל סמסטר הקיץ).
קורסי חובה בליבת מקצועות הניהול בהיקף של 90.5 נק"ז.
קורסי מסלול בתחומים השונים של החקלאות בהיקף של 29.5 נק"ז.
קורסי החובה נפרשים על פני 3 שנות לימוד וכוללים קורסים במתמטיקה, קורסים באופטימיזציה, קורסים בניהול התפעול, קורסים במערכות מידע וקורסים בכלכלה ובניהול.
קורסי המסלול  נלמדים החל מסמסטר ב' של שנת הלימודים השנייה ועד סיום השנה השלישית וכוללים מבואות תיאורטיים מתחומי הביולוגיה והכימיה לצד קורסים ייעודיים בתחומי החקלאות. במסלול ניתן דגש לאספקטים הניהוליים של כל תחום, לצד חשיפת הסטודנטים לפיתוחים ולחדשנות.
הלימודים במסלול נבנו בשיתוף נציגי ההתיישבות העובדת ומועברים על ידי מרצים בעלי ניסיון מעשי עשיר.
במהלך הלימודים משולבים סיורים בשטח והרצאות אורח של מדריכים מטעם משרד החקלאות.

תנאי קבלה

תנאי הקבלה כסטודנט מן המניין למחלקה לניהול ובקרה תעשייתית הינם:

  • תעודת בגרות בממוצע 80 ומעלה
  • בגרות במתמטיקה ברמת 4 יח"ל בציון 65 ומעלה
  • בגרות באנגלית ברמת 4 יח"ל
  • תוצאות מבחן סיווג רמה באנגלית אמי"ר / סיווג רמת האנגלית בבחינה הפסיכומטרית

סטודנטים בגילאי 30 פלוס שאינם בעלי תעודת בגרות יידרשו להשלים את תעודת הבגרות או לחלופין להירשם ללימודי מכינה במסלול 30 פלוס במכללת ספיר.
לימודי מכינת 30 פלוס יכולים להתבצע בשלושה שבועות מרוכזים או לחלופין להיפרס על פני 15 שבועות – יום לימודים אחד מלא בכל שבוע, כאשר סיום המכינה בהצלחה מהווה תחליף להצגת תעודת בגרות מלאה.
לימודי המכינה כוללים שיעורים באנגלית, מתמטיקה, סטטיסטיקה והסתברות

בוגרי מכינת 30 פלוס ו/ או סטודנטים בעלי תעודת בגרות שאינם עומדים בתנאי הסף של הבגרות במתמטיקה, יידרשו ללמוד בסמסטר הקיץ קורס הכנה נוסף במסגרת המכינות: מבוא למתמטיקה.
סטודנטים שלא ביצעו מבחן לסיווג רמה באנגלית יידרשו להתחיל את לימודי האנגלית האקדמית מהרמה הנמוכה ביותר.

רשימת הקורסים במגמה לניהול חקלאות

שם הקורס
כימיה כללית ואורגנית
מבוא למדעי הצמח
מבוא לעולם החי
מבוא לקרקע ומים
הגנת הצומח
גנטיקה והשבחה
איכות הסביבה
מטעים (בחירה)
סוגיות נבחרות בבריאות המקנה והעוף (בחירה)
גידולי שדה וירקות
חדשנות בחקלאות
אתגרי הניהול בחקלאות

10 קורסי חובה בהיקף 27.5 נק"ז
קורס בחירה אחד (מטעים או סוגיות נבחרות בבריאות המקנה והעוף) – בהיקף 2 נק"ז
סה"כ 29.5 נק"ז