תרבות ה"שופוני יא נאס" השתלטה עלינו

22.06317 | גלובס | רו"ח אחמד איאד, המחלקה לניהול המשאב האנושי

אשראי הר החובות של משקי הבית בישראל

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 6 =