מערכת שעות לתואר הדו-חוגי במדעי המחשב ובשיווק טכנולוגי - שנה א', תשע"ט

סמסטר א'

שם הקורס מרצה יום שעות נק"ז מס' קורס
מבוא למדעי המחשב ד"ר אידה אלפרין א' 11:45-08:30 5 1301001-1
אלגברה ליניארית 1 - תרגול ד"ר אידה אלפרין א' 14:45-13:15 - 13004-1
מבוא למדעי המחשב - תרגול מר נדב וולך א' 14:45-13:00 - 13001-1
אלגברה ליניארית 1 - תרגול מר אלכסנדר פרידמן א' 16:30-15:00 - 13004-1
מבוא למדעי המחשב - תרגול מר נדב וולך א' 16:45-15:00 - 13001-1
לוגיקה ותורת הקבוצות ד"ר אמיר ספיר ב' 15:30-12:30 3 1301047-1
אלגברה ליניארית 1 ד"ר אידה אלפרין ג' 15:00-12:30 4 1301004-1
יסודות השיווק ד"ר רונן ארבל ה' 18:00-15:30 3 1401033-6

* הדרכה בספריה - ההרשמה תיעשה ע"י המחלקה
שימו לב, יתכנו שינויים!
רשימת קורסי האנגלית תופיע באתר האינטרנט בעת כניסתכם לצורך רישום לקורסים.

סמסטר ב'

שם הקורס מרצה יום שעות נק"ז מס' קורס דרישות קדם לקורס
מבוא לתכנות מונחה עצמים - תרגול גב' הודיה אטיאס א' 10:00-08:30 - 13005-1  
שיווק בינלאומי ד"ר אברהם וילי א' 13:45-11:15 3 1401017-2 יסודות השיווק
חקר שווקים טכנולוגיים ד"ר ארבל רונן א' 16:30-14:00 3 1401014-2  
מבוא לתכנות מונחה עצמים ד"ר אידה אלפרין ב' 11:30-09:00 4 1301005-1 מבוא למדעי המחשב
מבוא להסתברות גב' עינת יערי קאופמן ב' 14:00-12:30 3 1301008-1  
מבוא להסתברות - תרגול גב' עינת יערי קאופמן ב' 15:45-14:15 - 13008-1  
חדו"א 1 - תרגול מר אלי ברג'ל ב' 17:30-16:00 - 13034-1  
מתמטיקה דיסקרטית - תרגול מר אלכס פרידמן ב' 17:30-16:00 - 13032-1  
חדו"א 1 - תרגול מר אלי ברג'ל ב' 19:15-17:45 - 13034-2  
מתמטיקה דיסקרטית - תרגול מר אלכס פרידמן ב' 19:15-17:45 - 13032-2  
מתמטיקה דיסקרטית ד"ר אידה אלפרין ג' 11:30-09:00 4 1301032-1 לוגיקה ותורת הקבוצות
חדו"א 1 ד"ר אידה אלפרין ג' 15:00-12:30 4 1301034-1 מתמטיקה - 4 יח"ל בציון 80 ומעלה או קורס מבוא למתמטיקה

שימו לב, יתכנו שינויים!
רשימת קורסי האנגלית תופיע באתר האינטרנט בעת כניסתכם לצורך רישום לקורסים.