תנאי קבלה ותנאי מעבר בתואר הדו-חוגי במדעי המחשב ובשיווק טכנולוגי

** תנאי הקבלה תקפים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה. מומלץ להתעדכן בפרסומים אודות תנאי הקבלה  בסמוך למועד ההרשמה. 

אפשרות א'

 • תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 80 ומעלה
 •  4 יח"ל באנגלית בציון 56 ומעלה
 • 4 יח"ל במתמטיקה  בציון 80 ומעלה/ 5 יח"ל בציון 70 ומעלה
 • ציון פסיכומטרי 550 ומעלה

אפשרות ב'

 • תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 95 ומעלה ללא פסיכומטרי
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 56 ומעלה
 • 4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 ומעלה/ 5 יח"ל בציון 70 ומעלה

עבור מסיימי מכינות רוח וחברה במכללת ספיר

אפשרות א'

 • ממוצע ציוני מכינה: 85
 • ציון בקורס המתמטיקה הנלמד במכינה: 85
 • פסיכומטרי בציון 550 ומעלה
 • קורס מבוא למתמטיקה של האקדמיה בציון 70 ומעלה

אפשרות ב'

 • ממוצע ציוני מכינה: 95
 • ציון בקורס המתמטיקה הנלמד במכינה: 85
 • קורס מבוא למתמטיקה של האקדמיה בציון 70 ומעלה

עבור בוגרי מכינה 30+ (ממכללת ספיר)

 • נדרשים להציג אסמכתה על סיום מכינה בממוצע 85 (מבוא למתמטיקה במכינה בציון 85 ומעלה) או לחילופין, פסיכומטרי בציון 550 ומעלה
 • בכל מקרה, נדרש הקורס מבוא למתמטיקה של האקדמיה בציון 70 לפחות

* לכל המועמדים נדרש ציון מבחן אמי"ר או ציון מבחן פסיכומטרי לסיווג רמת האנגלית עד תחילת שנה"ל.
** על כל המתקבלים להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד לסוף שנת הלימודים השנייה.

תהליך ההרשמה

מועמד שיעמוד בתנאי הקבלה יזומן לראיון קבלה ובחינת התאמה, לבחינת התאמתו לתכנית.

תנאי מעבר משנה לשנה

חובת מעבר בכל קורסי שנה א' כתנאי מעבר לשנה ב', כנ"ל לגבי המעבר משנה ב' לשנה ג'