פתיחת מסכי ייעוץ - סמסטר קיץ תשע"ח

מחלקה שנה אקדמית תאריך פתיחת רישום קורסים תאריך סיום רישום/ביטול קורסים
אמנויות הקול והמסך א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
אמנויות הקול והמסך ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
אמנויות הקול והמסך ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
אמנויות הקול והמסך ד' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
ב.א בלימודים רב תחומיים א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
ב.א בלימודים רב תחומיים ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
ב.א בלימודים רב תחומיים ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
הנדסה שנה א' א' 6 יוני 2018 12 אוגוסט 2018
כימיה ומדעי החיים א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
כלכלה וחשבונאות א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
כלכלה וחשבונאות ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
כלכלה וחשבונאות ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
כלכלה וחשבונאות ד' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
כלכלה יישומית וניהול א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
כלכלה יישומית וניהול ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
כלכלה יישומית וניהול ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
לוגיסטיקה א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
לוגיסטיקה ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
לוגיסטיקה ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
מדעי המחשב א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
מדעי המחשב ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
מדעי המחשב ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
מינהל ומדיניות ציבורית א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
מינהל ומדיניות ציבורית ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
מינהל ומדיניות ציבורית ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
משפטים א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
משפטים ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
משפטים ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
משפטים ד' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
משפטים- ערב א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
ניהול המשאב האנושי א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
ניהול המשאב האנושי-אפיק מעבר א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
ניהול המשאב האנושי ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
ניהול המשאב האנושי ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
ניהול ובקרה תעשייתית א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
ניהול ובקרה תעשייתית ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
ניהול ובקרה תעשייתית ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
עבודה סוציאלית א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
עבודה סוציאלית ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
עבודה סוציאלית ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
שיווק טכנולוגי א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
שיווק טכנולוגי ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
שיווק טכנולוגי ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
שער לאקדמיה א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
תקשורת יצירה וביקורת א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
תקשורת יצירה וביקורת ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
תקשורת יצירה וביקורת ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
תרבות יצירה והפקה א' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
תרבות יצירה והפקה ב' 6 יוני 2018 23 יולי 2018
תרבות יצירה והפקה ג' 6 יוני 2018 23 יולי 2018